STANOVANJSKA GRADNJA IN OSTALI OBJEKTI

Naše storitve na področju gradbeništva so usmerjene v izvedbe najrazličnejših projektov, tako na področju nizkih kakor tudi visoke gradnje. Gradimo stanovanjske objekte, srednje velike pomožne in industrijske objekte. Izvajamo vse gradbene faze in v sklopu MBGRAD inženiringa poskrbimo tudi za gradnjo na ključ.

STANOVANJSKA GRADNJA

Naše storitve na področju gradbeništva so usmerjene v izvedbe najrazličnejših projektov, tako na področju nizkih kakor tudi visoke gradnje. Gradimo stanovanjske objekte, srednje velike pomožne in industrijske objekte. Izvajamo vse gradbene faze in v sklopu MBGRAD inženiringa poskrbimo tudi za gradnjo na ključ.

ZUNANJE UREDITVE

Izvedba zunanje ureditve na ključ obsega celoten nabor storitev, od izkopa, izvedbe nasutja, drenaže in zaščite pred vlago, do finalnih zunanjih tlakov. Izvajamo asfaltiranje ter tlakovanje dovozov in parkirišč ter pločnikov. Ponujamo tudi urejanje brežin, izvedbo utrjenega nasipa ali podpornih zidov. Za zagotavljanje zasebnosti, pa izvajamo tudi zaščitne ograje in zidove ter zastore iz različnih materialov – les, kamen, beton ali v kombinaciji med različnimi gradivi.

ZUNANJE UREDITVE

Izvedba zunanje ureditve na ključ obsega celoten nabor storitev, od izkopa, izvedbe nasutja, drenaže in zaščite pred vlago, do finalnih zunanjih tlakov. Izvajamo asfaltiranje ter tlakovanje dovozov in parkirišč ter pločnikov. Ponujamo tudi urejanje brežin, izvedbo utrjenega nasipa ali podpornih zidov. Za zagotavljanje zasebnosti, pa izvajamo tudi zaščitne ograje in zidove ter zastore iz različnih materialov – les, kamen, beton ali v kombinaciji med različnimi gradivi.

PRENOVE

Izvajamo tudi prenove obstoječih objektov. Prevzamemo lahko celoten projekt in zagotovimo izvajalce za vse gradbene faze in dela. Najprej poskrbimo za rušitvena dela in odvoz materiala, sledi izvajanje inštalacij ter finalnih tlakov. Nazadnje pa organiziramo še izvajanje talnih oblog, mavčno-kartonskih plošč in ostalih finalnih oblog ter obdelav. Zagotavljamo tudi reden nadzor ter popis izvedenih del.

PRENOVE

Izvajamo tudi prenove obstoječih objektov. Prevzamemo lahko celoten projekt in zagotovimo izvajalce za vse gradbene faze in dela. Najprej poskrbimo za rušitvena dela in odvoz materiala, sledi izvajanje inštalacij ter finalnih tlakov. Nazadnje pa organiziramo še izvajanje talnih oblog, mavčno-kartonskih plošč in ostalih finalnih oblog ter obdelav. Zagotavljamo tudi reden nadzor ter popis izvedenih del.

SANACIJE OBJEKTOV

Izvajamo energetske sanacije objektov, statične sanacije gradbenih konstrukcij, sanacije vlage, restavracije, izsuševanje prostorov, statično injektiranje razpok. Najbolj pogoste sanacije, ki jih izvajamo so sanacija temeljev in zaščita pred vlago ter toplotnimi izgubami s čemer so povezane tudi statične sanacije razpok in nosilnih gradbenih konstrukcij.

SANACIJE OBJEKTOV

Izvajamo energetske sanacije objektov, statične sanacije gradbenih konstrukcij, sanacije vlage, restavracije, izsuševanje prostorov, statično injektiranje razpok. Najbolj pogoste sanacije, ki jih izvajamo so sanacija temeljev in zaščita pred vlago ter toplotnimi izgubami s čemer so povezane tudi statične sanacije razpok in nosilnih gradbenih konstrukcij.